Habarlar

habarlar_b
 • s2

  Altyn aşpez size nahar bişirmegi öwredýär, Şondan bäri nahar bişirmegi gowy görýär

  1. Islendik wegetarian naharyny garmaly we ýag we sarymsak gowurmaly + oyster sousy + soýa sousy + duz gerek mukdarda 2. Her dürli süýji we turş tagamlar Nisbatlara görä 1 bölek çakyr + 2 bölek soýa sousy + 3 bölekler şeker + 4 bölek sirke + 5 bölek suw 3. Iň ýokary garylan nahar gowrulan sous ýagy ...
  Koprak oka
 • n1

  Taýak däl pan nädip ýasalýar?

  Taýak däl gap-gaçlar, gap-gaç önümleri pudagynda şu wagta çenli döredilen iň uly oýlap tapyşlaryň biri bolup biler, sebäbi taýak däl gap-gaçlar bişirmek kynlygyny ep-esli azaltdy we nahar bişirmek tejribesi bolmazdan aşhana aklary saçagy birkemsiz gowurmaga başlap biler.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, diňe aşhana ...
  Koprak oka
 • s1

  Tamago-ýakini taýak däl gowurmakda nädip bişirmeli?

  Goşundylaryň sanawy 5 ýumurtga 5g dogralan ýaşyl sogan 3g duz Bişirmek ädimleri 1: Bir tabaga 5 ýumurtga bir çümmük duz bilen uruň we gowy garmaly.Eggsumurtga bölünýänçä doly çaýkamak üçin ýumurtga çaýkany ýa-da taýajyk ulanyň.Bu ädim ýumurtga garyndysyny elekden süzüp hem edilip bilner, has ýumşak bolar ...
  Koprak oka
 • s1

  Hasasy bolmadyk pananyň örtüginiň materialy näme, bu adamyň saglygyna zyýanlymy?

  Taýak däl örtügiň klassifikasiýasyna laýyklykda taýak däl panany aşakdakylara bölmek bolar: Teflon örtügi taýak däl gap we keramiki örtük däl taýak 1. Teflon örtügi Durmuşymyzda iň köp ýaýran taýak däl Teflon örtügi, ylmy taýdan “politetrafluoroetilen (PTFE) & ...
  Koprak oka