BC PFOA Mugt Maifan Daş, ýelmeýän örtükli omlet pan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi 5.42 ″ W x 1.56 ″ H x 7.22 ″ L (13,9 x 4 x 18,5 sm), tutawajyň uzynlygy 6,63 ″ (17 sm), kuwwaty 650 ml.Çalt we hatda ýyladyş, ýokary derejeli däl ýerine ýetiriş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Iň ýokary öndürijilik öndürijiligi : 5 gatlak örtük PFOA Mugt
5-Ply çydamly gurluşyk.triple iýmit derejeli berkidilen gatlaklar, ýokary derejeli tebigy mineral örtük gatlagy we çoýun demir içki gatlagy. Iň ýokary öndürijiligi üpjün edýär we çalt arassalamak, suw tygşytlamak we ýuwujy serişdeleri tygşytlamak artykmaçlyklaryny ulanýar.
Dolandyrmak aňsat : Her nahar bişirilende diňe bu induksiýa panasy bilen azajyk ýag gerek we ajaýyp däl täsiri, gowrulan biftek, ýumurtga, gök önümler we beýleki iýmitleriň bişirilişine aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
Çalt we hatda ýyladyş st Düwürmedik gowurma, nahar bişirmek üçin takyk wagt bermäge mümkinçilik berýän aşa köp energiýa sarp etmek üçin iýmitleri deň we çalt bişirýär.
Arassalamak aňsat: Ulanylandan soň skeleti sowadyň, soňra polotensa ýa-da kagyz polotensasy bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň we ýyly suw bilen ýuwuň.
Şahadatnama: Biziň kompaniýamyz ABŞ-nyň FDA şahadatnamasy, CQC-den geçdi
şahadatnama we ISO9000 şahadatnamasy.Müşderilere zyýansyz, hapalanmaýan, täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak, azyk howpsuzlygyny nygtamak we önümiň umumy hilini yzarlamak üçin hünärmenlere maslahat we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

Önümiň parametrleri

Haryt ady Omelette pan
Model belgisi BC1020
Spesifikasiýa
Uzynlyk 18,5 sm / 7.22 ″
Ini 13,9 sm / 5.42 ″
Boý 4 sm / 1.56 ″
Potensial 650 ml
Material Alýumin garyndysy
Peç Gaz we induksiýa bişiriji üçin umumy ulanyş
Daşarky örtük Atylylyga çydamly lak
Tutmak we düwmek ýumşak degmek / agaç täsiri bakelit
Aşakda Spiral / induksiýa aşagy
Reňk Ak
Örtük Çybyk däl örtük bişirmek üçin ýüz
Bukja 20 sany / ctn
MOQ 1 kw
Mysal mugt nusgalar bilen üpjün ediň, diňe nusgalaryň kurýer bahasyny tölemeli
Töleg möhleti T / T, L / C, biri-biri bilen gepleşik geçirmeli
Eltip bermegiň wagty Modelleriň we reňkleriň köpüsinde ýeterlik mukdarda aksiýa bar.Şonuň üçin MOQ-ymyz gaty pes, sargyt goýmazdan ozal satyjy bilen tassyklaň.
Custöriteleşdirilen Islegleriňize esaslanyp, täze ululyklary ösdürip bileris
şekiller we reňkler, zerur gapagyň görnüşini goşmak bilen.
Satyjydan nusgalar sorap bilersiňiz, şeýle hem geljekde zerur modeli we reňkini saýlamak üçin amatly bolan iň täze katalogy sorap bilersiňiz.

Omelette-pan-programma aňsat arassalamak-Omelette-Pan


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler